logo
Báo giá thiết kế - Thi công nội thất

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

Hợp đồng thiết kế nội thất gói A

Công ty TNHH DV & TM An Sinh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o--------

Hôm nay, ngày 16 tháng 04 Năm 2012

 

 

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Số: …./2012/….HĐTK

-          Căn cứ vào pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội đồng Nhà nước, Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-          Căn cứ luật xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 kỳ họp thứ 4.

-          Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của chính phủ ban hành về việc quản lý đầu tư xây dựng.

-          Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ ban hành về việc quản lý chất lượng xây dựng công trình.

-          Căn cứ vào Nghị định số 17/HĐBT ngày 16 tháng 01 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là chính phủ) ban hành hướng dẫn thi hành pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.

-          Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm này, ngày…..tháng…..năm 2009 tại địa chỉ: ……………………………………………………

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có.

BÊN A: ………………………………………………………………………………………………………….

-          Địa chỉ:            ………………………………………………………………………………….

-          Tel:                  ……………………………….

-          Email:              ……………………………….

-          MST:               ………………………………

-          Tài khoản số:   …………………………………………………………………………………...

-          Đại diện:          …………………………………..

-          Chức vụ:         ………………………………….

BÊN B: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI AN SINH

-          Địa chỉ:         Số 62 ngõ 156 Lê Trọng Tấn , Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội .

-          Tel:                  04.66 837 385

-          Mobile :            0919 20 41 42

-          Email:              ansinhdecor@gmail.com

-          MST:               0105191383

-          Tài khoản số: 101049299 Ngân hàng ACB , Huỳnh Thúc Kháng , TP Hà Nội .

-          Đại diện:          TRẦN DUY HƯNG

-          Chức vụ:         Giám đốc

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế với nội dung như sau.

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng:

Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất nhà số              , đường                                                 , Tp Hà Nội với diện tích thiết kế là:   m2.

Bên A chọn Gói thiết kế A với đơn giá là 150.000 đ/m2 với các điều khoản sau:

 

1.1: Số phương án thiết kế: tối đa là  2 phương án thiết kế. Trong trường hợp bên A hoàn toàn đồng ý với phương án thiết kế thứ nhất và không cần đến phương án thiết kế thứ 2 thì vẫn phải thanh toán đầy đủ trị giá hợp đồng.

 

1.2: Thời gian thiết kế: Thời gian thiết kế 1 phương án là 7 ngày kể từ khi hợp đồng được ký kết.

 

1.3: Nội dung thiết kế: Gói thiết kế B bao gồm các bản thiết kế kết :

 

- Bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất

- Bản phối cảnh

- Bản vẽ chi tiết cấu tạo đồ đạc

- Bản vẽ trần tuờng sàn

- Bản vẽ điện nước

- Gíam sát tác giả

- Hồ sơ hoàn công

 

1.4: Phương thức bàn giao thiết kế: Các phương án thiết kế sơ bộ (không có ghi chú kích thước) sẽ được bên B bàn giao cho bên A bằng email hoặc trực tiếp. Phương án được bên A lựa chọn sẽ được in ra với đầy đủ kích thước và được bên B bàn giao cho bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

 

Điều 2: Trị giá hợp đồng:

Đơn giá gói thiết kế Đồng: 150.000 đồng/ m2

Diện tích thiết kế:         m2

120.000đ/m2  x    m2 =                                     đồng

Tổng giá trị hợp đồng là: đồng

Bằng chữ:

Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Điều 3: Phương thức thanh toán: (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Bên A thanh toán cho bên B: 30%  giá trị hợp đồng khi hợp đồng được ký.

Bên A thanh toán cho bên B: 20% giá trị hợp đồng khi bên B hoàn tất phương án thứ nhất.

Bên A thanh toán cho bên B: 30% giá trị hợp đồng khi bên B hoàn tất phương án thứ hai.

Bên A thanh toán cho bên B số tiền còn lại khi bên B bàn giao bản thiết kế có đầy đủ kích thước theo phương án mà bên A đã chọn.

 

Điều 4: Bất khả kháng .

-     Các hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài tầm kiểm soát của các bên hoặc các thảm hoạ khác chưa lường hết được.

-     Một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên các bên có nghĩa vụ tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

-     Khi xảy ra sự kiện bẩt khả kháng, các bên phải thông báo cho nhau kịp thời để cùng phối hợp giải quyết.

-     Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của các bên thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian xảy ra hiện tượng bất khả kháng.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp .

-     Tranh quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì hai bên có trách nhiệm giải quyết tranh chấp bằng phương pháp thương lượng

-     Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội để phán xử. Quyết định của Toà án Kinh tế là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện vô điều kiện, lệ phí toà án do bên thua chịu.

Điều 6: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng .

6.1. Tạm dừng hợp đồng:

-     Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra

-     Do những điều kiện bất khả kháng gây ra: Do các hiện tượng tự nhiên mà hai bên không thể kiểm soát được. Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau.

-     Các trường hợp do sự thoả thuận của hai bên.

Thời gian và mức đền bù tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận, khắc phục

6.2. Huỷ bỏ hợp đồng:

Một bên có quyền huỷ hợp đồng và không  phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm các điều khoản trong hợp đồng

Huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết.

Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực từ khi huỷ bỏ.

Điều 7: Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên .

 

7.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A.

-     Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lý, chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng của bên B

-      Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thiết kế, phê duyệt và thi công xây dựng công trình.

-     Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện cho bên B theo đúng cam kết trong hợp đồng.

-     Bên A cử: Ông (Bà)………………………………..

Làm chủ nhiệm công trình để phối hợp giám sát bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B.

-      Thực hiện các nội dung trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ hợp đồng.

-      Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiết kế của đơn vị mình

-      Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên A hoặc người có thẩm quyền

-      Phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công thực hiện bản vẽ thiết kế đã phê duyệt

-      Xem xét và giải quyết kịp thời đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế.

-      Phối hợp với bên A tham gia nghiệm thu các công việc đã thực hiện. Ký biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công.

-      Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

-      Bên B cử ông……………... Chức vụ: Chủ trì thiết kế

Điện thoại: ……………. chịu trách nhiệm liên hệ với bên A khi có yêu cầu.

 

Điều 8: Điều khỏan chung .

-      Thời hạn hiệu lực hợp đồng: Được tính hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi thanh lý hợp đồng.

-      Trong qúa trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi về giá cả thì phải làm thanh quyết toán bổ sung theo giá mới tại thời điểm thực hiện.

-      Hợp đồng này, và các tài liệu liên quan phải được các bên quản lý, bảo mật theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bên nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

-      Hai bên thống nhất thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các điều khoản của hợp đồng này

- Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ khi thanh toán.

 

 

Đại diện bên A                                                                       Đại diện bên B

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Hưng

 

LOGO, NHÃN HIỆU, NỘI DUNG - CẤU TRÚC WEBSITE THUỘC BẢN QUYỀN CỦA CÔNG TY TNHH AN SINH
Nguyêm cấm mọi cá nhân, tổ chức sử dụng logo, cấu trúc website, thương hiệu An Sinh.
@Copyright 2011-2012 ansinhdecor.com, All right reserved.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI AN SINH
Trụ sở số 62, ngõ 156 - Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Phone: (04)39 935 156 - (04)66 837 385. Website: www.ansinhdecor.com - sanphamnoithat.com.vn